20 april 2023

Corona-vaccinatie

Het RIVM stelt – samen met medische beroepsgroepen – richtlijnen op voor de coronavaccinaties voor speciale doelgroepen. Volg hiervoor de informatie op: www.mijnvraagovercorona.nl. In juni wordt bekend wie er dit najaar een coronaprik (boostervaccinatie) kunnen halen. Daarnaast kunnen mensen van 12 jaar en ouder die in het verleden coronaprikken hebben gemist, nog steeds terecht bij onze GGD. Informatie over priklocaties en openingstijden.