09 december 2021

Centrum Seksueel Geweld

U weet dat iedereen slachtoffer kan worden van een aanranding of verkrachting. Als zorgprofessional krijgt u immers soms te maken met mensen die iets dergelijks hebben meegemaakt. Het beste advies dat u aan slachtoffers van seksueel geweld of hun naasten kunt geven is: bel zo snel mogelijk met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) via nummer 0800 0188. Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is 1 van de 16 CSG’s in Nederland.

Wat kan het Centrum Seksueel Geweld voor u en uw patiënt betekenen?

  • Artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, zedenrechercheurs en andere deskundigen van het CSG bieden integrale hulp aan slachtoffers van een verkrachting of aanranding.
  • U kunt zelf met het CSG bellen of u kunt uw patiënt naar het CSG laten bellen. Het nummer 0800 0188 is een gratis nummer. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar in de eerste week na de aanranding of verkrachting. Wij zorgen ervoor dat het slachtoffer van seksueel geweld contact krijgt met een CSG in zijn/haar regio. Ons landelijke netwerk is verspreid over zestien regio’s.

Multidisciplinaire hulp

Het CSG is geen gebouw met een groot CSG-bord aan de gevel, maar een samenwerkingsverband tussen professionals van verschillende organisaties. Dankzij de medische, psychologische en forensische hulp van het CSG hoeven slachtoffers niet vaker dan nodig hun verhaal te doen en wordt de hulp gecoördineerd. Een casemanager, een persoonlijke begeleider die gespecialiseerd is in het onderwerp acuut seksueel geweld, ziet de weken erna toe op het proces.

Signaleren en doorverwijzen

Intermediairs, zoals huisartsen, spelen een belangrijke rol bij het signaleren en doorverwijzen van slachtoffers naar het CSG. U kunt laagdrempelig overleggen met het CSG. Mail uw contactgegevens (telefoonnummer, naam en professie) naar GelderlandZuidMidden@centrumseksueelgeweld.nl. Een arts van het CSG neemt dan de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Onder de aandacht

Download hier een poster voor in uw wachtkamer en een folder met stappen die u kunt volgen wanneer u slachtoffers van acuut seksueel geweld helpt. Help ons en help vooral de slachtoffers Slachtoffer worden van seksueel geweld is voor iemand vaak heel ingrijpend. Als het gebeurt zijn wij er om slachtoffers en u als zorgprofessional zo goed mogelijk te ondersteunen. Helpt u ons daarbij door slachtoffers op het CSG te wijzen als dat nodig is?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van het CSG, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief voor professionals.