24 oktober 2022

Begeleiding bij kinderwens en anticonceptie

De aanpak Nu Niet Zwanger ondersteunt professionals om met cliënten (m/v) het gesprek te voeren over hun kinderwens. Zodat cliënten in kwetsbare omstandigheden een weloverwogen keuze maken over zwangerschap en zo nodig anticonceptie krijgen. Professionals in het medisch en sociaal domein werken hierin samen. Bekijk hier de video om een beeld te krijgen van de aanpak.

Samenwerking met de eerste lijn

Nu Niet Zwanger (NNZ) is als interventie opgenomen in het overheidsprogramma Kansrijke Start. NNZ wordt ondersteund door de GGD en uitgevoerd door professionals van vele instellingen in de regio. Wanneer een cliënt in een kwetsbare situatie geen kinderwens heeft en graag anticonceptie wil, is de samenwerking met huisartsen en verloskundigen belangrijk. De huisarts of verloskundige kan over de casus overleggen met een NNZ-medewerker en vice versa. Zoals: valt de cliënt onder het NNZ-programma, wordt de anticonceptie vergoed vanuit dit programma of de zorgverzekering, wie plaatst de anticonceptie (huisarts, verloskundige of GGD) en zijn er contra-indicaties?

Contact en informatie

Voor overleg of het aanmelden van casuïstiek neem contact op met de inhoudelijk coördinatoren van GGD Gelderland-Zuid:

Voor vragen over de uitrol van Nu Niet Zwanger binnen je organisatie neem contact op met de projectleider van GGD Gelderland-Zuid: