24 maart 2022

Wereld Tuberculose Dag

Vandaag is het Wereld Tuberculose Dag. Deze dag vragen we aandacht voor de strijd tegen tuberculose (TBC). Een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Wereldwijd sterven er aan TBC elk jaar 1,5 miljoen mensen. TBC is met medicijnen goed te behandelen. Maar vroegtijdige opsporing en behandeling blijft belangrijk om deze besmettelijke ziekte onder controle te houden.

Wat is Tuberculose?

Tuberculose (TBC) is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Door het hoesten komen de bacteriën vanuit de longen via kleine druppeltjes in de omgeving. Deze druppeltjes kunnen door iemand anders worden ingeademd. De ziekte veroorzaakt ontstekingen in het lichaam. Een kwart van de wereldbevolking heeft TBC, maar gelukkig wordt niet iedereen ziek. Als de ziekte op tijd wordt ontdekt, dan is het met medicijnen goed te behandelen is.

Wereldwijd staat tuberculose al heel veel jaar op plaats één als dodelijkste infectieziekte, nog voor HIV of malaria. Behalve in 2020 en 2021, toen het aantal coronadoden hoger was dan het aantal tuberculosedoden. Al staat tuberculose nu niet meer op één, er gaan nog steeds ieder jaar 1,5 miljoen mensen (waarvan 200.000 kinderen) dood aan tuberculose.

Tuberculose blijft ook in Nederland

In 2020 is het aantal tuberculosepatiënten in Nederland gedaald naar 623 patiënten. Het laagste cijfer in Nederland tot nu toe. Door de oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen richting het westen, dit kan van invloed zijn op de toekomstige aantallen in Nederland. Vroegtijdige opsporing en behandeling blijft belangrijk om deze besmettelijke ziekte onder controle te houden.

Blijf alert op tuberculose

TBC kan in het hele lichaam voorkomen. Meestal in de longen, maar het kan ook in bijvoorbeeld darmen, blaas, gewrichten/wervels en (hals)klieren zitten.

 Denk aan tuberculose:

 • Bij de volgende klachten die langer dan 3 weken duren en niet verbeteren met medicijnen:
  • Hoesten en/of bloed ophoesten
  • Koorts
  • Algehele malaise
  • Afvallen
  • Nachtzweten
 • Bij mensen die veel hebben gereisd en/of uit risicolanden komen. Kijk voor meer informatie over risicolanden op: www.tbc-online.nl
 • Bij mensen die behoren tot een risicogroepen zoals bijvoorbeeld: immigranten, asielzoekers, oud-patiënten, (ex-)gedetineerden, immuungecompromitteerden en contacten van een tbc-patiënt.

Wat doet de GGD?

De GGD onderzoekt en behandelt mensen met TBC. Een verwijzing via de huisarts naar de GGD of longarts kan ervoor zorgen, dat we snel kunnen bepalen of je TBC hebt en kunnen starten met medicijnen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de tuberculose www.rivm.nl/tuberculose.