20 juni 2024

Voorbereiden op een volgende pandemie

Corona heeft laten zien wat een pandemie kan betekenen voor mensen, de economie en de samenleving. Nederland moet zich hierop in de toekomst beter voorbereiden. Daarom heeft de minister van VWS in 2022 het programma pandemische paraatheid opgezet. In dit programma werken verschillende partijen aan een betere voorbereiding op een toekomstige pandemie.

Marloes Mattijssen, arts infectieziektebestrijding bij onze GGD, vertelt je er meer over in ons online magazine meerjarenstrategie 2024-2027.