06 december 2023

Veel gezondheidsschade door luchtvervuiling in Overijssel en Gelderland

De lucht in Gelderland en Overijssel is schoner dan een aantal jaren geleden. Toch zorgt luchtvervuiling nog steeds voor grote schade aan de gezondheid. Dit blijkt uit een terugkerend onderzoek van de GGD’en in Gelderland en Overijssel. De GGD’en keken daarvoor naar de meest recente cijfers over luchtkwaliteit uit 2021.

In Overijssel en Gelderland woonde in 2021 niemand op een plek die voldoet aan de gezondheidskundige advieswaarden voor luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit was in 2021 wel een stuk beter dan in 2019, toen de laatste meting werd gedaan. Deze verbetering komt ook door de coronamaatregelen. Er was in die tijd minder wegverkeer en dus ook minder vervuilende uitstoot.

Luchtvervuiling slecht voor de gezondheid van inwoners

Luchtvervuiling heeft een groot effect op hart- en vaatziekten, longkanker en astma. Zo komt 1 op de 6 beroertes in Overijssel en Gelderland door luchtvervuiling. En 1 op de 7 kinderen met astma zou, wanneer er geen luchtverontreiniging was, geen astma hebben. Luchtverontreiniging is in Overijssel en Gelderland even slecht voor de gezondheid als het meeroken van 4 sigaretten per dag. Inwoners van Overijssel sterven gemiddeld 9 maanden eerder dan wanneer er geen luchtvervuiling zou zijn. In Gelderland is dat 10,5 maanden.

Belangrijkste bronnen van luchtvervuiling

De meeste uitstoot van luchtvervuiling in Gelderland en Overijssel komt van wegverkeer, houtstook, industrie en landbouw. In het zuiden van Gelderland is ook scheepvaart een belangrijke bron. De GGD kijkt hierbij naar fijnstof en stikstofdioxide omdat deze de grootste invloed hebben op de gezondheid.

Samen aanpakken

Schonere lucht zorgt voor gezondere inwoners. Het is belangrijk dat overheden, bedrijfsleven en inwoners samenwerken om de luchtkwaliteit te verbeteren, vinden de GGD’en. Bovendien is gezonde lucht alleen haalbaar als de overheid er vanuit verschillende beleidsterreinen aan werkt. Maak gezondere lucht tot doel. Niet alleen bij milieu, maar ook bij besluiten over wonen, verkeer, klimaat, stikstof, industrie en gezondheid.    

Benieuwd naar alle resultaten uit dit onderzoek? Lees de rapportage Luchtkwaliteit in Gelderland en Overijssel.

Wil je weten wat je zelf kunt doen aan een schone lucht? Ga naar GGD leefomgeving.nl