16 december 2021

Vaccinaties op maat (VoM) bij de GGD

Gezond zijn en gezond blijven, dat willen we allemaal. Vaccinaties op maat kunnen hierbij helpen. Dit zijn vaccinaties die niet door de overheid worden aangeboden, maar waar je op eigen kosten voor kunt kiezen. GGD Gelderland-Zuid biedt diverse ‘vaccinaties op maat’ (VoM) aan. 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Rotavirusvaccinatie.
  • Waterpokkenvaccinatie.
  • HPV-vaccinatie voor 18+.
  • Gordelroosvaccinatie.
  • Meningokokken B-vaccinatie.
  • Pneumokokkenvaccinatie voor mensen die deze niet van de huisarts krijgen.
  • Vaccinaties voor medische risicogroepen zoals immuungecompromitteerden.

Bij een vaccinatie op maat besluit een arts eerst of de vaccinatie mogelijk en noodzakelijk is. Uitzonderingen hierop zijn MenACWY, kinkhoest en griepvaccinatie, die tijdens een afspraak door de verpleegkundigen van afdeling R&V geïndiceerd en direct toegediend mogen worden. Daarnaast zijn er verpleegkundigen die zich gespecialiseerd hebben en die indicaties voor VoM stellen onder supervisie van een arts.

Extra vaccinaties voor kinderen

Naast de vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma kiezen ouders er soms voor om hun kind extra te vaccineren tegen rotavirus, waterpokken of meningokokken type B. Bijvoorbeeld omdat zij dit gewend zijn vanuit het land van herkomst, of omdat zij een ziekenhuisopname door rotavirus of meningokokken in hun omgeving hebben meegemaakt. Zo zijn er vele redenen om te kiezen voor een extra vaccinatie.

Extra vaccinaties voor volwassenen

Volwassenen kunnen zich door vaccinatie beschermen tegen bijvoorbeeld gordelroos. Gordelroos kan vervelend verlopen en langdurige gevolgen hebben. Daarom kiezen mensen voor vaccinatie op eigen kosten.

Ook kiezen sommige (jong-) volwassenen voor een HPV-vaccinatie omdat zij als kind niet zijn gevaccineerd, of omdat ze een voorkeur hebben voor het uitgebreide, 9-valente HPV-vaccin.

Extra vaccinatie voor medische risicogroepen

Mensen met een afweerstoornis kunnen baat hebben bij extra vaccinatie tegen pneumokokken met een geconjungeeerd vaccin (PCV13). Ook is soms een vaccinatie tegen gordelroos zinvol. Beide vaccins worden in een aantal gevallen vergoed via de basiszorgverzekering.

Hoe kom ik in aanmerking voor een vaccinatie op maat?

Mensen die graag een vaccin willen of vragen hierover hebben, kunnen contact opnemen via het contactformulier. Zij krijgen eerst een persoonlijk advies via de telefoon van één van onze artsen of verpleegkundigen. Daarna volgt, indien gewenst, de vaccinatie. We hebben de meeste vaccins op voorraad bij onze vestigingen in Tiel en in Nijmegen.