20 juni 2024

Vaccinatiegraadrapport Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Op 20 juni 2024, verscheen het “Vaccinatiegraadrapport Rijksvaccinatieprogramma Nederland – verslagjaar 2024” van het RIVM. In dit jaarlijkse rapport staat hoeveel kinderen en jongeren (per regio en gemeente) de verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gekregen.

Het aandeel baby’s en kleuters dat is gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma is vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar. Bij kinderen vanaf 9 jaar is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties verder gedaald. De verdere daling onder oudere kinderen vindt het RIVM zorgelijk. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziektes te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziektes te voorkomen. Daarom is het RIVM vorig jaar gestart met een onderzoeksprogramma naar vaccineren. Lees meer informatie over het onderzoeksprogramma ‘SocioVax’. 

Het RIVM-rapport is te downloaden via de website van het RIVM – verslagjaar 2024

GGD Gelderland-Zuid brengt in september een rapport uit over de vaccinatie-situatie in onze regio.’