29 juni 2023

Toename van Gonorroe en Chlamydia

De meest recente gegevens van het RIVM tonen aan dat er in 2022 een stijging was van het aantal gevallen van chlamydia en gonorroe onder jongeren. Met name het aantal gediagnosticeerde gevallen van gonorroe (10.600) bij de Centra Seksuele Gezondheid lag hoger dan in 2021 (7.964), een toename van 33 procent. De stijging van gonorroe was het grootst onder vrouwen (een toename van 75%) en heteroseksuele mannen (een toename van 58%).

Regio

In de regio Gelderland-Zuid is het aantal gonorroe-infecties onder heteroseksuele jongeren gestegen van 6 diagnoses in het eerste kwartaal van 2022 naar 14 diagnoses in het eerste kwartaal van 2023. Hoewel het absolute aantal nog klein is, betekent dit wel een verdubbeling.

Gonorroe

Gonorroe is een infectie die wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoeae. Bij mannen kan de bacterie, infecties veroorzaken in de urinebuis (bekend als druiper), endeldarm, keel en bijballen. Vrouwen kunnen infecties krijgen in de urinebuis, baarmoederhals, eileiders, keel en endeldarm.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de volgende websites: