03 november 2022

Toegang bijzondere woonvormen

De toegang naar bijzondere woonvormen, voor inwoners met een zorgbehoefte, was bij verschillende organisaties in de regio onder gebracht. Bijzondere woonvormen bieden in meer of mindere mate begeleiding aan bepaalde doelgroepen op weg naar zelfstandig wonen. De gemeente Nijmegen wilde de toegang naar deze woonvormen voortaan centraal organiseren. Met als doel dat inwoners die ervoor in aanmerking komen zich nog maar op een plek hoeven aan te melden.

Sandra de Weijer, medewerker Centrale Toegang Maatschappelijk Opvang (CTMO); “Sinds mei voeren we deze taak uit voor de gemeente Nijmegen. Toen we begonnen kregen we een lijst met namen van mensen om te gaan benaderen. Het ging om mensen die mogelijk in aanmerking kwamen voor een bijzondere woonvorm. Wat ons direct opviel was dat we tweederde van de mensen op deze lijst al kenden. We hadden met hen al contact (gehad) via beschermd wonen, de maatschappelijke opvang of het meldpunt bijzondere zorg.”

“We zagen dus direct hoe belangrijk het is om de toegang centraal te organiseren en hoe mooi het bij ons werk past’ zegt Sandra. ‘We kennen de cliënt vaak al en kunnen goed beoordelen welke woonvorm bij de cliënt past. Daarnaast hebben we zicht op het aanbod in de gemeente Nijmegen. En we mogen ook een indicatie voor ambulante begeleiding afgeven als dit voor een cliënt nodig is. We bieden voor de cliënt dus een totaalpakket.”

“En niet onbelangrijk” vervolgt Sandra: “We zijn neutraal, we hebben er geen enkel belang bij wie we waar plaatsen. We kijken echt naar de beste woonvorm voor een cliënt en natuurlijk naar of dit haalbaar is gezien het aanbod. Soms moeten we cliënten in stappen op een geschikte plek krijgen. Dan plaatsen we een cliënt op de wachtlijst voor een woonvoorziening maar start de cliënt eerst op de daklozen opvang.”