20 juni 2024

Oratie prof. dr. Gerdine Fransen

Op 6 juni jl. hield prof. dr. Gerdine Fransen – Kuppens haar oratie, getiteld ‘Samen bouwen aan collectieve impact’. Gerdine is bijzonder hoogleraar Populatiegerichte Preventie aan de Radboud Universiteit en daarnaast ook teamleider bij onze afdeling Gezond Leven.

Gerdine legde tijdens haar oratie in begrijpelijke taal uit dat we grote gezondheidsverschillen zien in onze maatschappij. Het maakt uit in welke buurt je woont of het mogelijk is om gezonde keuzes te kunnen maken. Zij vertelde hoe zij de komende tijd vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AMPHI gaat onderzoeken hoe het gezondheidsbevorderend systeem te versterken. Vanuit de GGD zijn we trots op onze ‘eigen’ hoogleraar die de praktijk en wetenschap rondom populatiegerichte preventie met elkaar verbindt.

Op de website van AMPHI kun je de oratie terugkijken.