27 mei 2024

Online magazine Meerjarenstrategie 2024-2027

Onze GGD maakt iedere vier jaar een meerjarenstrategie. Hierin geven we inzicht in de focus, ambities en strategische thema’s voor de komende jaren.

In april 2024 stelde ons Algemeen Bestuur de meerjarenstrategie 2024-2027 vast. Bij het maken ervan betrokken we ons bestuur, de ambtenaren van de gemeenten en  medewerkers van de GGD. Ook raadsleden in Rivierenland en regio Nijmegen dachten mee. Deze meerjarenstrategie is een vernieuwde versie van de vorige strategie. Onder onze leidende principes en strategische thema’s staat nieuwe informatie en speerpunten.

Nieuw is ons Inspirerend Kader. Daarin doen we als GGD beloften aan onze inwoners, medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners.

Een strategisch plan schrijven is een belangrijke stap. Maar dit uitvoeren is waar het echt om gaat. In ons online magazine Meerjarenstrategie 2024-2027 delen we onder ieder strategisch thema praktijkverhalen. Dat doen we de komende vier jaar. Zo ontstaat er een beeld van de ontwikkeling die we doormaken en onze resultaten.