15 april 2022

Ondertekening Regenboog Stembusakkoord

Deze week ondertekende Moniek Pieters, directeur Publieke Gezondheid, namens GGD Gelderland-Zuid het Nijmeegse Regenboog Stembusakkoord in het Roze Huis. De plek waar GGD Gelderland-Zuid ook voorlichting en ondersteuning geeft aan LHBTIQ+ vluchtelingen over seksuele gezondheid.

In dit akkoord hebben elf politieke partijen afgesproken om zich ook de komende vier jaar in te zetten voor een divers en inclusief Nijmegen waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook.

Op Valentijnsdag is in gemeente Beuningen de intentieverklaring voor de aanpak van SchoolsOUT ondertekend. De Hoeven, Montijn en Klavervier gaan als eerste basisscholen aan de slag met SchoolsOUT. Eerder hadden alle Nijmeegse scholen en gemeente Nijmegen al opnieuw met elkaar afgesproken om SchoolsOUT voort te zetten. En dit keer zijn zelfs ook kinderopvanginstellingen Nannies en KION aangesloten, want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met kinderen de boodschap meegeven dat ze natuurlijk zichzelf kunnen zijn.

Moniek Pieters: “Mooi om te zien, dat er in onze regio veel beweging is als het om seksuele en genderdiversiteit gaat. En we zijn er dan ook ontzettend trots op dat het Nijmeegse initiatief SchoolsOUT ook in de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de Provincie Utrecht navolging krijgt.”