13 september 2023

Najaarscampagne corona vanaf 2 oktober

Op 2 oktober start de GGD de najaarsronde voor de coronaprik. Deze ronde is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Vanaf 19 september ontvangen 60-plussers via het RIVM een uitnodiging voor de coronaprik. Andere doelgroepen worden via de media uitgenodigd om zelf een afspraak te maken bij de GGD. Dit zijn onder meer de 60-minners die ook een griepprik mogen halen, medisch hoog risicogroepen, zorgmedewerkers en zwangeren.

Vanaf 19 september, als de eerste uitnodigingen zijn verstuurd, is alle relevante informatie over de coronaprik najaarsronde 2023 te lezen op www.mijnvraagovercorona.nl.