20 juni 2023

Minder mensen voelen zich gezond

In Gelderland-Zuid is het aantal volwassen inwoners dat zich gezond voelt afgenomen. Aan het begin van de coronapandemie (2020) ervoer 77% de eigen gezondheid nog als goed of zeer goed. In 2022 is dit gedaald naar 71%. In de regio zijn verschillen tussen groepen inwoners zichtbaar. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen. Deze monitor is in het najaar van 2022 uitgevoerd onder 18-plussers. In totaal vulden 15.101 mensen in de regio Gelderland-Zuid de uitgebreide vragenlijst in. 

Minder volwassenen en ouderen voelen zich gezond

Alle GGD’en in Nederland hebben de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen uitgevoerd in hun regio. De resultaten in Gelderland-Zuid sluiten aan bij het landelijke beeld. Ook in Gelderland-Zuid is het aantal volwassen inwoners dat zich gezond voelt, sterk afgenomen. Aan het begin van de coronapandemie (2020) ervoer 77% de eigen gezondheid nog als goed of zeer goed. In 2022 is dit gedaald naar 71%. Lichtpuntje is dat het aantal rokers afnam van 18% in 2020 naar 15% in 2022.

Samenhang met moeite met rondkomen

Het gaat minder goed met de gezondheid van inwoners die moeite hebben met rondkomen. Slechts 49% van deze groep ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed, in vergelijking met 83% van de inwoners die geen moeite heeft met rondkomen.
Moeite met rondkomen komt vaker voor onder inwoners met een lo/lbo/mavo opleiding, jongere leeftijdsgroepen en inwoners van stedelijke gebieden.

Mentale gezondheid minder goed

Dat het slechter gaat met de mentale gezondheid geldt voor alle leeftijden, maar vooral voor 18-34-jarigen. Deze leeftijdsgroep loopt verhoudingsgewijs de grootste kans op een angststoornis of depressie. Tijdens het onderzoek hebben 18-34-jarigen relatief vaak last van stress, psychische klachten en suïcidegedachten. Daarnaast scoren ze lager op veerkracht en zingeving. Ze roken en drinken vaker en gebruiken vaker drugs.

Vrouwen meer last van coronapandemie

Bij het invullen van de vragenlijst hadden vrouwen vaker dan mannen nog last van uitgestelde zorg of van een heftige gebeurtenis tijdens de coronapandemie. Ook hadden zij vaker klachten als gevolg van een coronabesmetting en/of van niet-specifieke gezondheidsklachten. Of deze klachten 1-op-1 samenhangen met corona, is moeilijk te zeggen. Dit komt omdat er nog weinig bekend is over de langdurige gezondheidseffecten van corona (long-covid).

Meer informatie