16 juni 2022

Landelijke campagne Centrum Seksueel Geweld

Een op de vijf jongens en mannen is slachtoffer van seksueel misbruik. Opvallend is dat maar weinig van hen professionele hulp zoeken, terwijl ze wel last van de gevolgen hebben. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) wil hier verandering in brengen. Met een campagne gericht op mannen die het slachtoffer zijn van (online) seksueel misbruik. De boodschap: wij zijn er ook voor jullie.

Dat weinig jongens en mannen hulp zoeken na het meemaken van een nare seksuele ervaring is volgens Iva Bicanic van CSG een landelijke trend. ‘Hulp zoeken na het meemaken van een aanranding of verkrachting is al moeilijk, maar voor jongens en mannen is het extra lastig. Een derde van de misbruikte mannen heeft het zelfs nooit aan iemand verteld. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de manier waarop we als samenleving naar mannen kijken. Als man moet je sterk te zijn en voor jezelf op te kunnen komen. Mannen die seksueel geweld meemaken, ervaren daardoor meer schaamte en schuldgevoelens dan vrouwelijke slachtoffers. En dat maakt het moeilijk voor hen om hulp te zoeken.’

Nog een onderdeel waardoor mannelijke slachtoffers minder snel hulp zoeken is de verwarring die zij ervaren. Bicanic: ‘Tijdens het misbruik krijgen veel mannen een erectie of komen klaar. Dat zegt helemaal niets over opwinding of toestemming. Het is een automatische lichamelijke reactie op de spanning, waarop je zelf geen invloed hebt, maar zoiets kan grote vragen oproepen. Vond ik het dan tóch lekker? Wilde ik het dan wel? Als de pleger ook een man is, is er vaak ook verwarring over de eigen seksuele identiteit. Ben ik nu homoseksueel? Ruim de helft van de mannen twijfelt daarover na zo’n ervaring.’

Dat mannen niet vaak hulp zoeken, is volgens Bicanic heel erg. ‘Mannen hebben zelfs meer kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis dan vrouwen. Omdat ze meer last hebben van schuld en schaamte en in de war zijn over reacties van hun lichaam. We hopen hier verandering in te brengen door vanuit het Centrum Seksueel Geweld meer richting de mannelijke slachtoffers te communiceren. Het is niet raar of zwak dat je niks kon doen, we weten dat je worstelt met wat je is overkomen, en weet dat wij kunnen helpen.

Daarnaast willen we het signaal afgeven dat we als samenleving de taak hebben om de stereotypen rondom mannen en seksueel geweld te doorbreken. Mannen zijn niet alleen maar plegers, ze kunnen ook slachtoffer worden.’

Online seksueel geweld
‘Online seksueel geweld speelt in deze tijd misschien wel net zo’n grote rol als offline seksueel geweld’, zegt Bicanic. Ook onder mannen. We zien kinderen, jongeren en volwassenen van wie ongevraagd naaktfoto’s rondgaan. Slachtoffers die afgeperst worden met hun eigen naaktbeelden. Jongeren die gedwongen worden om zichzelf voor de webcam uit te kleden. We zien kinderen die denken dat ze met een leeftijdsgenootje chatten maar waar achteraf blijkt dat het een volwassene was die uit was op seksueel contact. Het is van belang dat we ervoor zorgen dat ook deze slachtoffers de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zéker ook omdat online seksueel misbruik net zo schadelijk kan zijn als offline misbruik. En omdat we steeds vaker zien dat online misbruik eindigt in offline misbruik. Daarom hebben we ook voor deze doelgroep aandacht in onze campagne voor mannen.’

De campagne
De online campagne voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld start in juni. In vijf weken delen verschillende mannen hun ervaring met seksueel misbruik. Op de website van het CSG is een speciale pagina ingericht over mannen en seksueel geweld. Hier zijn ook de verhalen van de slachtoffers te vinden. Zie: www.centrumseksueelgeweld.nl/mannen

CSG
Het CSG is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Forensische, medische en psychische hulp. Bij het CSG werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen met het CSG bellen: 0800-0188 of chatten via: chatmetcsg.nl. Meer informatie over het CSG is te vinden op centrumseksueelgeweld.nl.