30 oktober 2023

Kansrijke Start bestaat 5 jaar

maak het verschil!

Vandaag bestaat het landelijk actieprogramma Kansrijke Start 5 jaar. Dit is een landelijk en lokaal actieprogramma, waarin het Rijk, gemeenten en lokale partners samen werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. 

Samen zorgen we dat gezinnen in een kwetsbare situatie vroegtijdig in beeld komen en de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

Inmiddels werken alle gemeenten in de regio Gelderland-Zuid aan een Kansrijke Start. Er zijn lokale coalities gevormd met partners uit het medische en sociale domein. En we stemmen regionaal af in Rivierenland en Nijmegen. In de regio Nijmegen werken we al ruim 5 jaar samen aan een Kansrijke Start voor ieder kind! Tijdens de Kansrijke Start jubileumweek (30 okt – 3 nov) staan we hier feestelijk bij stil. Er is een online magazine gemaakt met informatie over de bereikte resultaten en mooie verhalen vanuit de praktijk. Lees zelf hoe Kansrijke Start het verschil maakt!