13 juli 2023

Jongvolwassenen hebben ondersteuning nodig na coronaperiode

In maart presenteerden we de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Uit dit onderzoek blijkt dat veel jongvolwassenen na de coronaperiode mentale problemen hebben. En dat er aandacht nodig is voor de mentale gezondheid van deze groep. Landelijk is er extra onderzoek gedaan via (groeps)interviews. Dit om meer te weten over de ervaringen, gevoelens en perspectieven van jongvolwassenen. De resultaten staan in het rapport ‘Terug naar normaal’: hoe doe je dat?

Resultaten

Enkele resultaten uit dit onderzoek:

Jongvolwassenen ondervonden de volgende negatieve gevolgen van de coronaperiode:

  • Eenzaamheid ( emotioneel en sociaal)
  • Depressieve of negatieve gevoelens
  • Ontwikkelingsachterstanden
  • Moeite met ‘normaal’
  • Sociale druk

Jongvolwassenen willen gezien en gehoord worden.

Adviezen voor professionals die met jongvolwassenen werken:

  • Geef erkenning door te luisteren
  • Bied laagdrempelig hulp door dialoog
  • Ondersteun bij sociale contacten
  • Help bij het omgaan met druk
  • Zorg voor uitwisseling

Factsheets

Naast een uitgebreid onderzoeksrapport zijn twee extra factsheets ontwikkeld. Een voor jongvolwassenen en een voor professionals.

De GGD verspreidt deze factsheets. Ze zijn te vinden op de website van GGD GHOR NL.

Hoe nu verder?

Het rapport sluit af met de volgende aanbeveling: “De beste oplossingen worden in dialoog bedacht, in de samenwerking tussen jongvolwassenen en professionals. Liefst zo lokaal mogelijk zodat ze goed aansluiten bij de lokale praktijk.”

Netwerk GOR

De GGD’en lieten dit verdiepende onderzoek uitvoeren in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Hierbij werkten GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum samen in het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen, als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De resultaten van de monitor gebruiken lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.