16 februari 2022

Hoe gaat het met de jeugd?

In het schooljaar 2019/2020 namen alle VO-scholen in de regio Gelderland-Zuid deel aan de Gezondheidsmonitor Jeugd. De uitkomsten van dit onderzoek hebben we op maat gepresenteerd aan gemeenten en scholen. De regionale uitkomsten hebben we verwerkt in een e-magazine. Dit alles gebeurde in 2020.

Nader onderzoek rond thema’s
In 2021 zijn we de uitkomsten verder gaan analyseren rond specifieke (jeugd)thema’s. Ook hebben we een aangepaste en kortere vragenlijst afgenomen bij het PRO en VSO. Door corona en andere omstandigheden liep de publicatie van deze uitkomsten vertraging op. Maar inmiddels zijn alle factsheets gereed en te vinden op onze website:

De cijfers in deze factsheets gaan over de periode net vóór het uitbreken van corona. De onderzochte gezondheidsaspecten en de risico’s die zij vormen voor de jeugd, spelen echter nog steeds. Vandaar dat de uitkomsten het lezen waard zijn.

Extra monitor naar invloed corona
Vanwege corona hebben we in het najaar van 2021 een extra Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. De uitkomsten hiervan presenteren we zeer binnenkort aan de deelnemende scholen. De focus van dit onderzoek ligt op de vraag hoe jongeren de coronaperiode hebben ervaren. En waar we verschillen zien in de uitkomsten tussen 2019 en 2021. De gemeentelijke en regionale uitkomsten van deze Corona-monitor maken we 24 mei openbaar.