02 augustus 2022

Herhaalprik tegen corona voor 12-plussers

Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt vanaf de tweede helft van september de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen. Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd. Daarna alle anderen van 12 jaar en ouder.

Deze herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting. Dat schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). De herhaalprik tegen corona is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden.

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke rol in gespeeld. Toch houdt het kabinet rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar.

Wil je meer informatie? Lees het hele artikel op de website van de Rijksoverheid.