29 mei 2024

Goede data bij uitbraak infectieziekte

GGD’en krijgen extra middelen en taken om (samen) te bouwen aan een toekomstbestendige infectie­ziekte­bestrijding. Jessica Aguilar Diaz is als epidemioloog toe­gevoegd aan het GGD team infectieziektebestrijding. Jessica: “We werken eraan om met data een infectieziekte in een vroeg stadium op te kunnen sporen.”

Bekijk het interview met Jessica in onze online meerjarenstrategie.