23 maart 2023

Reactie GGD GHOR op ophef Lentekriebels

Veel scholen zijn bezig met de week van de lentekriebels. In de media is er op dit moment veel discussie over. GGD Gelderland-Zuid sluit zich aan bij de reactie van GGD GHOR Nederland. Zie onderstaand nieuwsitem.

De afgelopen dagen is er in de (sociale) media discussie over de seksuele voorlichting in het basisonderwijs naar aanleiding van de start van de Week van de Lentekriebels. GGD GHOR Nederland benadrukt het belang van relationele en seksuele vorming voor kinderen. Met verbazing over de felheid van deze discussie, staan we voor de veiligheid van de mensen die dit werk doen. Aandacht voor relaties en seksualiteit vanaf jonge leeftijd hoort bij gezond opgroeien en opvoeden. Deze vorm van preventie voorkomt vaak later in het leven onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Ook draagt het bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. Juist het belang van kinderen staat voorop tijdens deze themaweken over relationele en seksuele vorming. In deze themaweken maken scholen gebruik van erkende methodes.

Les geven over relationele en seksuele vorming is sinds 2012 verplicht in het primair en voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn verschillende lespakketten beschikbaar. Heel veel basisscholen doen al jaren met veel plezier mee aan de Week van de Lentekriebels. Scholen kiezen welk lespakket het beste aansluit bij iedere leeftijdscategorie en doelgroep. GGD’en ondersteunen scholen hierbij met professioneel advies.

Het is belangrijk om vanaf jonge leeftijd aandacht te  geven aan onderwerpen als relaties en seksualiteit. Hierdoor krijgen kinderen goede informatie en leren ze over een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling. Een die past bij hun leeftijd én die kinderen helpt om op latere leeftijd verstandige keuzes te maken. GGD’en moedigen scholen aan om hier ook regelmatig aan te werken. En om dit goed te verwerken in het schoolbeleid.

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs.  In deze week geven scholen les over assertiviteit, relaties en seksualiteit. Een school die wil meedoen aan de themaweek kan ook verder ondersteuning vragen van de GGD. Daarbij kijkt de GGD per school wat de wensen en behoeften van de school, de leerlingen en de ouders/verzorgers. Werk dat zij met hart en ziel doen en dat zij in vertrouwen en veiligheid moeten kunnen uitvoeren.

Meer informatie over de Week van de Lentekriebels