16 september 2022

GGD start met herhaalprik tegen corona

Vanaf 19 september starten wij met de herhaalprik tegen corona. De herhaalprik beschermt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door corona. Mensen met een hoger risico om ziek te worden van corona zijn eerst aan de beurt. Gevolgd door zorgmedewerkers met patiënten en of cliëntencontacten. Daarna kan iedereen van 12 jaar en ouder een afspraak voor de herhaalprik maken.

Wie zijn er aan de beurt voor een herhaalprik?

Vanaf 13 september ontvangen mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging van het RIVM. Mensen van 12 tot en met 59 jaar die elk jaar voor de griepprik worden uitgenodigd, krijgen vanaf begin oktober de uitnodiging voor de herhaalprik van hun huisarts.  Zorgmedewerkers met patiënten- en/of cliëntencontact ontvangen een uitnodiging van hun werkgever. Hierna kan iedereen die dat wil van 12 jaar en ouder op afspraak een herhaalprik halen. Iedereen krijgt hiervoor thuis een brief van het RIVM.

Wij zijn er klaar voor

Wij zijn er helemaal klaar voor om de herhaalprikken te gaan zetten. Er zijn vaccinatielocaties in Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. De afgelopen periode hebben wij veel medewerkers (op)nieuw aangenomen en opgeleid. Er wordt alleen geprikt op afspraak.

Waarom een herhaalprik halen?

In het najaar kan het coronavirus opleven. Een vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door corona. Het kan voorkomen dat de zorg het te druk krijgt. En hiermee helpen we bedrijven, horeca en (sport)-scholen open te houden doordat minder mensen ziek worden.

Nieuw vaccin

Wij vaccineren met het vernieuwde mRNA vaccins. Deze bieden bescherming tegen meer varianten van het coronavirus dan de vorige vaccins. Ieder coronavaccin werkt anders. Maar de veiligheid van alle coronavaccins staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor.