28 mei 2024

Gezondheid van jongeren in de regio blijft kwetsbaar

Minder jongeren in Gelderland zijn positief over hun gezondheid dan vorige jaren. Ook hun mentale gezondheid laat te wensen over. Daarnaast zien we een toename van ongezond gedrag bij jongeren, zoals vapen en problematisch gebruik van social media. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van de drie Gelderse GGD’en. De uitkomsten zijn in lijn met de landelijke uitkomsten van alle GGD’en.

Geen herstel mentale gezondheid

Ook al is de coronapandemie voorbij, de mentale gezondheid van jongeren laat geen herstel zien. Een kwart van de jongeren in Gelderland heeft psychische klachten. Bijna de helft van de jongeren voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meerdere factoren. Vooral school/huiswerk, maar ook de combinatie van alles wat ze moeten doen zijn belangrijke bronnen van stress. Een derde van de jongeren ervaart regelmatig tot vaak druk om te presteren. Jongeren leggen zichzelf deze druk op of anderen doen dit, zoals ouders, school/docenten en vrienden/vriendinnen.  

Minder jongeren voelen zich gezond

Jongeren voelen zich minder vaak gezond dan vóór corona. Zeiden in 2019 nog 9 van de 10 jongeren dat ze zich goed gezond voelen, in 2023 zijn dat er 8 van de 10. Op landelijk niveau is eenzelfde trend te zien. Dat steeds minder jongeren hun gezondheid als goed ervaren is zorgwekkend. Volgens de onderzoekers is de ervaren gezondheid namelijk een goede aanwijzing voor iemands algehele gezondheid.

Veel meer e-sigaret-rokers

Alarmerend is de toename van het aandeel jongeren dat vapet (e-sigaret rookt). In 2019 vapete 2% van de jongeren in Gelderland, in 2023 is dat aantal verviervoudigd. Inmiddels rookt en/of vapet 1 op de 8 jongeren In Gelderland. 

Problematisch gebruik social media

Ook het risico op problematisch gebruik van social media is met enkele procenten gestegen sinds 2019. Inmiddels loopt12% van de jongeren in Gelderland risico op problemen door social media-gebruik, zoals slaaptekort en huiswerk ‘afraffelen’.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd valt onder de landelijke gezondheidsmonitor die wordt uitgevoerd in samenwerking met alle GGD’en in Nederland, GGD GHOR Nederland en het RIVM. Leerlingen in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs vulden in het najaar van 2023 een uitgebreide vragenlijst in over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. In Gelderland-Zuid deden bijna 8.000 leerlingen en 38 scholen mee aan het onderzoek. Gemeenten en scholen kunnen de monitorresultaten gebruiken om beleid te ontwikkelen dat de gezondheid van jongeren bevordert.