02 oktober 2023

Eerste coronaprik najaarsronde

Vandaag werden in Tiel en Gameren de eerste coronaprikken van de najaarscampagne gezet. Verspreid over de regio biedt onze GGD de coronaprik aan mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dit zijn om te beginnen de 60-plussers. De najaarscampagne loopt tot eind 2023. De prik wordt gegeven met het XBB-vaccin. Dit vaccin biedt momenteel de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Bekijk onze pagina met informatie over afspraak maken en priklocaties in de regio.