01 juli 2024

Aandacht voor morele dillema’s

Ieder jaar in juni is er een internationale dag van deouderenmishandeling. In Nederland wordt 1 op de 20 ouderen mishandeld. Denk hierbij aan financieel misbruik, verwaarlozing, fysiek geweld en psychisch geweld. Hiervoor is meer aandacht nodig.Daarom organiseerde Noëlle van Boxtel, medewerker van onze afdeling Veilig Thuis dit jaar een moreel beraad over ouderenmishandeling.

Bekijk het interview met Noëlle in ons online magazine meerjarenstrategie 2024-2027.