Interventieteam

Het Interventieteam bestaat uit verschillende experts, zoals een psychiater, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist en verslavingsarts. Onze hulp richt zich op (psychisch) kwetsbare burgers met vaak complexe problemen. We werken intensief samen met andere partners die betrokken zijn bij deze mensen: woningcorporaties, politie, gemeente, pastoraal werk, lokale teams en huisartsen.

Medewerkers van het Interventieteam gaan outreachend te werk. Ze zoeken de kwetsbare burgers actief op, op straat of thuis in de wijk. Ze nemen deze cliënten bij de hand en bouwen een vertrouwensrelatie op. Ze helpen hen met het aangaan en onderhouden van contacten, het nadenken over oplossingen, het nemen van stappen en – zo nodig – het vinden van specialistische zorg. Het Interventieteam werkt ook aan een netwerk van contacten waarop de cliënt terug kan vallen. Het versterken van de eigen kracht van de cliënt staat te allen tijde voorop.

Ons doel is om te komen tot een gezonde en (sociaal) veilige leefsituatie voor zowel de cliënt als de mensen in zijn/haar omgeving. Bijvoorbeeld familie en buurtbewoners. De situatie en de wensen van de cliënt zijn leidend bij het vinden van passende hulp. Soms duurt dit traject kort, maar vaak is langdurig contact met de cliënt nodig om een goede oplossing te vinden. Ook op het moment dat de cliënt ‘in zorg’ is, blijven wij contact met hem of haar houden. Merken we dat de cliënt op de juiste plaats terecht is gekomen, dan ronden we het contact af.

Wil je een melding doen of met ons overleggen? Je kunt ons bellen op 088 – 144 70 40 of stuur een e-mail naar secretariaatbijzonderezorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Je kunt ook direct een melding doen door het invullen van het online meldformulier Bijzondere Zorg voor burgers.