Centrale Toegang Beschermd Wonen

Beschermd Thuis/Beschermd Wonen is voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychiatrische problematiek. GGD Gelderland-Zuid beoordeelt voor het Rijk van Nijmegen en Rivierenland de toegang tot Beschermd Thuis/Beschermd Wonen.

Een ‘beschermd wonen’-voorziening is een woonlocatie waar mensen wonen en begeleiding ontvangen. Ze wonen daar in een veilige omgeving en krijgen begeleiding bij hun dagelijkse activiteiten. Doel is dat ze op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Daarbij kan Beschermd Thuis ingezet worden indien er 24-uur bereikbaarheid nodig is, maar een cliënt in de thuissituatie kan blijven.

Beschermd wonen is voor mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek die beperkt zelfredzaam zijn. Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld familie en vrienden. Beschermd wonen is mogelijk in een voorziening met 24-uurs zorg nabij of bereikbaarheid. Het kan ook zo zijn dat de inwoner in zijn eigen woning woont, met begeleiding en 24-uurs zorg op afroep. Dit wordt beschermd thuis genoemd.

Centrale Toegang Beschermd Wonen adviseert aan centrumgemeente Nijmegen of iemand in aanmerking komt voor Beschermd Thuis/Beschermd Wonen. In de regio Gelderland-Zuid voert de GGD deze taak uit. Centrumgemeente Nijmegen neemt het besluit en verstrekt de indicatie. Wij doen dit voor volgende gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen.

Vanaf 01-01-2021 kunnen cliënten met langdurige GGZ-problematiek toegang krijgen tot de Wlz​.

De criteria hiervoor zijn:

 • De aanwezigheid van een psychische stoornis​.
 • Er is permanent toezicht en/ of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig, ter voorkoming van ernstig nadeel​.
 • De zorgbehoefte moet blijvend zijn.​

Je kunt een aanmelding indienen op CIZ.nl. Meer informatie hierover vind je op de www.informatielangdurigezorg.nl

Een aanmelding voor verlenging dient minimaal 8 weken voor het aflopen van de huidige indicatie te worden gedaan.

Maak je gebruik van Beschermd Thuis in de vorm van Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget? Dan betaal je een eigen bijdrage van €19 per maand. Dit heet het abonnementstarief.

Maak je gebruik van beschermd wonen in de vorm van Zorg in Natura? Dan betaal je mogelijk een hogere eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van jouw inkomen. Je betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Kijk voor informatie over een eigen bijdrage op hetCAK.nl.

In de regio Gelderland-Zuid bieden de volgende instellingen Beschermd Thuis/Beschermd Wonen aan:

 • Eleos
 • Iriszorg
 • Jados
 • Leger des Heils
 • Onder de Bomen
 • Pluryn
 • RIBW Nijmegen en Rivierenland
 • Unik
 • Woonzorgnet
 • Yulius

Deze instellingen regelen de beschermd wonen-zorg en de administratie die daarbij hoort. Dit heet ‘zorg in natura’. De gemeente betaalt de instellingen voor de geleverde zorg en houdt toezicht op de kwaliteit.

Wil je Beschermd Thuis/Beschermd Wonen inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan onderzoeken wij of dat passend voor jou is.

Wij onderzoeken of je een PGB kunt beheren. Dit betekent dat wij onder andere toetsen of je of het eerste- of tweedegraads familielid of duurzame samenlevingspartner:

 • Een goede inschatting kan maken van uw ondersteuningsbehoefte en passende zorg.
 • In een PGB plan kan je onderbouwen waarom je een PGB wilt en hoe je dit gaat beheren.
 • In het hulpverleningsplan en de zorgovereenkomst goede afspraken kan maken met jouw zorgaanbieder(s).
 • Zorgaanbieder(s) kan aansturen en aanspreken als de zorg niet goed is.
 • PGB-administratie kan voeren

Je vindt meer informatie over het persoonsgebonden budget op PerSaldo.nl.

Woon je in de regio Gelderland-Zuid en wil jij je aanmelden voor Beschermd Thuis/Beschermd Wonen? Dan moet je daarvoor bij de Centrale Toegang Beschermd Wonen van GGD Gelderland-Zuid zijn. Dit geldt als je voor het eerst beschermd thuis aanvraagt of beschermd wilt gaan wonen. En ook als je verlenging wilt aanvragen. Je kunt je aanmelden door het online aanmeldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen in te vullen. In dit formulier vind je een uitgebreide toelichting. Wij verzoeken je om de toelichting goed door te lezen.

Wat alvast belangrijk is om te weten:

 • Je kunt het formulier niet tussendoor opslaan.
 • Bij een nieuwe aanmelding is het meesturen van een DSM classificatie/diagnose verplicht.
 • Bij een (her)aanmelding voor een PGB is het meesturen van een PGB-plan verplicht.
 • Per type aanmelding kan het zijn dat je nog meer bijlagen moet aanleveren. Denk aan:
  • Een kopie van de huidige indicatie
  • Begeleidingsplan van de huidige zorgaanbieder
  • Evaluatie van het begeleidingsplan
  • IQ gegevens
  • Samenvatting van de hulpverleningsgeschiedenis

Zorg ervoor dat je deze documenten bij de hand hebt.

Je kunt ons bellen op 088 – 144 70 20. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30 uur tot 12:30 uur. Je kunt jouw vraag ook mailen naar: toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl.

Heb je vragen over een (nog te ontvangen) indicatie of tarieven, neem dan contact op met de afdeling Wmo van de gemeente Nijmegen. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer: 14024 of stuur een e-mail naar: wmo@nijmegen.nl.

Heb je vragen over ambulante ondersteuning die je op dit moment ontvangt? Neem dan contact op met het sociaal (wijk)team/buurtteam van jouw wijk.