Geluid

Omgevingsgeluiden zijn vaak niet zo erg. Maar wat als geluiden jouw humeur en dagelijkse bezigheden verstoren? Veertig procent van de Nederlanders heeft weleens last van herrie. Geluidsoverlast kan voor gezondheidsproblemen zorgen, zoals:

  • Hinder
  • Slecht slapen, waardoor iemand minder goed uitrust
  • Stress
  • Hart- en vaatziekten
  • Gehoorschade: lawaaidoofheid, oorsuizen (tinnitus)

Wat kun je zelf doen?

Kaart het probleem aan
Wanneer de veroorzaker of geluidsbron bekend is, kun je proberen om samen een oplossing te zoeken. Goed overleg is dan belangrijk. Probeer op een vriendelijke, rustige manier te spreken met de veroorzaker. Misschien is diegene het zich niet bewust. Op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder en in de ‘Handreiking burenlawaai’ van de Rijksoverheid staan tips. Er staat ook waar je terecht kunt voor hulp.

Zoek het lawaai niet op
Houd ramen en deuren aan de lawaaikant dicht, zet ze aan de rustige kant open. Slaap als dat kan, aan de rustige kant van de woning.

Maak zelf geen onnodig lawaai
Denk aan jouw buren en anderen in jouw omgeving: zet de muziek niet te hard en maak niet te veel lawaai in huis.

Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in je oor beschadigd raken. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. De trilharen raken overbelast en gaan kapot. Dat kan in één keer gebeuren als het geluid erg hard is. Maar het gebeurt ook als je te vaak of te lang naar harde geluiden luistert.

Gehoorschade door muziek heeft alles te maken met te hard en te lang. Hoe harder de muziek, hoe korter je kunt luisteren zonder schade op te lopen.

Als de trilharen beschadigd zijn geven ze geen informatie meer door, waardoor je slechter hoort. Of ze geven de verkeerde informatie door, zoals een piep of ruis. Heb je wel eens een piep in je oren na het uitgaan? Dat is een eerste teken van gehoorschade. Die piep gaat meestal vanzelf weer over. Maar het kan ook een blijvende piep of ruis worden. Dat heet tinnitus. Ook kun je overgevoelig worden voor bepaalde geluiden, dat heet hyperacusis. Allemaal ernstige aandoeningen, waar je veel last van hebt.

Kijk voor meer informatie over gehoorschade door harde muziek op GGDLeefomgeving.nl.

Wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van geluidhinder: in 2019 had één op de tien Nederlanders ernstige hinder van wegverkeer, vooral van brommers en motoren. Dat zijn 1,5 miljoen mensen. Een andere belangrijke oorzaak van geluidhinder zijn vliegtuigen. Zes procent van de Nederlanders had in 2019 ernstige hinder door vliegtuiggeluid. Vooral in de buurt van luchthavens en vliegroutes hebben mensen veel last. Ook treinverkeer veroorzaakt geluidhinder.

Naast weg-, vlieg- en treinverkeer zijn ook buren een belangrijke oorzaak van geluidhinder. Bijna één op de tien Nederlanders gaf aan erge last te hebben van geluid van de buren. Tot slot kunnen ook windmolens een bron zijn van geluidhinder. Sommige mensen hebben hinder van een zacht, laag geluid.

Kijk voor meer informatie over gehoorschade door geluid van verkeer op GGDLeefomgeving.nl.

We krijgen soms vragen van mensen die hinder hebben van een bromtoon. Mensen die last hebben van een bromtoon omschrijven het als brommen, dreunen of zoemen. Ook geven ze wel eens aan dat ze het geluid meer voelen dan horen.

Mensen die last hebben van een bromtoom, horen of voelen dit geluid meestal constant. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld hoofdpijn, slecht slapen, stress en concentratieverlies. Vaak is niet duidelijk waar het geluid vandaan komt. Omdat niet iedereen de bromtoon hoort of voelt, nemen mensen in de omgeving de hinder niet altijd serieus.

Kijk voor meer informatie over hinder van een bromtoon op GGDLeefomgeving.nl.