14 oktober 2022

Wereld anticonceptiedag en onbedoelde zwangerschap

Hoe kijkt u vanuit verschillende perspectieven naar een onbedoelde zwangerschap en de keuzes die daarbij komen kijken? Het lijkt soms of u vóór of tegen moet zijn. Maar het ligt veel genuanceerder. Om in gesprek te gaan met jongeren over hun beeld aangaande deze thema’s, maakte Sense Oost in samenwerking met Rutgers een handreiking over anticonceptie. Ook maakte Rutgers een werkvorm om in gesprek te gaan over onbedoelde zwangerschappen.