07 mei 2024

Wat te doen bij vermoeden van mazelen?

Zijn er op jouw school leerlingen met mazelen of leerlingen met dezelfde huiduitslag? Neem contact op met de GGD afdeling infectieziektebestrijding. Zij kunnen scholen advies op maat geven over de juiste maatregelen en over het verspreiden van informatie aan medewerkers of ouders. In artikel 26 van de Wet Publieke gezondheid staat wanneer een school melding moet doen bij de GGD van een bepaald ziektebeeld. Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infectieziektebestrijding op telefoonnummer 088-1447126.

Op dit moment zijn er regelmatig berichten in de krant over uitbraken over mazelen, kinkhoest en bof. Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt gevaccineerd tegen deze ziektes. Op plekken waar groepen mensen wonen die niet gevaccineerd zijn tegen deze ziekten, kunnen uitbraken ontstaan. Ook op jouw school kun je hiermee te maken krijgen.

Vermoeden van infectieziekte?

Het kan voorkomen een leerling ziekgemeld wordt en dat ouders aangeven dat de leerling mazelen heeft. Of dat er veel leerlingen rondlopen met dezelfde klachten zoals huiduitslag op je school. In dit geval kun je contact opnemen met de GGD afdeling infectieziektebestrijding. Op deze afdeling werken onder andere artsen en verpleegkundigen samen ter voorkoming, opsporing en bestrijding van infectieziekten.

Wat gebeurt er als je belt met de GGD?

Als je belt krijg je een professional aan de lijn.  De professional stelt vragen om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is. In sommige gevallen is het nodig om bijvoorbeeld contact te hebben met de ouders van het zieke kind. Er kan dan gevraagd worden of je toestemming wil vragen aan de ouders van het kind. Zo kan de GGD de situatie verhelderen en zo nodig, na toestemming van ouders, contact opnemen met de huisarts. De GGD geeft je een advies op maat, over de juiste maatregelen en over het verspreiden van informatie aan medewerkers of ouders van de leerlingen.

Wil je weten wanneer je als school een melding moet doen bij de GGD? Dat staat in artikel 26 van de Wet Publieke gezondheid. Dit is bijvoorbeeld wanneer er 2 gevallen van plotseling optredende huiduitslag binnen 2 weken in een groep ontstaat. Op de website van het RIVM lees je meer informatie over deze wet en de verplichtingen.

Heb je nog vragen?

Dan kun je contact opnemen met de afdeling infectieziektebestrijding op telefoonnummer 088-1447126. Wil je weten wat de afdeling infectieziektebestrijding doet? In deze video wordt het uitgelegd.