09 mei 2022

Wat levert het praten in de klas over veilig, gezond en gelukkig opgroeien op?

De pilot KinderrechtenNU in de klas in Gelderland-Zuid is afgerond en geëvalueerd. De resultaten zijn positief. Gemeenten, onderwijs en de GGD gaan in gesprek om te kijken óf en hoe we KinderrechtenNU verder kunnen implementeren in Gelderland-Zuid. Interesse? Neem dan contact op met Marianne Sprenkels of Marieke te Plate.

KinderrechtenNU

KRNU laat de kinderrechten doorleven, door kinderen de kans te bieden om – onder begeleiding van de Jeugdgezondheidszorg samen met school en andere zorgprofessionals – zelf na te laten denken over wat zij nodig hebben om veilig, gezond en gelukkig op te groeien. Kinderen leren dat zij er niet alleen voor staan en bedenken bij wie zij terecht kunnen als het even niet meer gaat.

De professionals rond het kind luisteren naar wat kinderen vertellen en gebruiken dit als input voor vervolgacties, zowel individueel en groepsgericht.

KinderrechtenNU past uitstekend in een integrale aanpak op het gebied van sociale veiligheid en burgerschapsonderwijs.

Kijk voor meer informatie en een trailer op www.kinderrechtenNU.nl.

Voor de pilot is de videoclip Jij hoort erbij: KinderrechtenNU in de klas gemaakt. Deze clip mag door iedereen gebruikt worden, ook in een andere context, bijvoorbeeld bij pesten.

Pilotconclusies

Uit de pilot kwam dat de volwassen deelnemers en een groot deel van de kinderen enthousiast zijn over de aanpak KinderrechtenNU in de klas.

KRNU is een kansrijke aanpak om te normaliseren. Dit alles vanuit kind-perspectief. Op tijd praten met kinderen zodat problemen niet groter worden en zich opstapelen, kan bijdragen aan de oplossing voor het probleem van het steeds frequenter doorverwijzen van kinderen naar Jeugdzorg.

KRNU is ook een kansrijke aanpak om vroegtijdig kindermishandeling, armoede, psychosociale problemen en dergelijke te signaleren. Door de vraag te stellen wat ze níet nodig hebben om op te groeien, komen de onderwerpen naar voren die hen bezig houden en waar ze vragen over hebben. Het bij zich houden en stapelen van hun zorgen wordt hiermee voorkomen.

KRNU sluit naadloos aan op de aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité dat betreurt dat de leeftijdsgrens voor het betrekken van kinderen bij beleid en belangrijke beslissingen nog steeds op 12 jaar ligt. Het comité adviseert om geen leeftijdgrens te hanteren bij het recht van kinderen om hun mening te geven over onderwerpen die hen aangaan, inclusief rechtszaken.

Dit pilotproject is een samenwerking van KinderrechtenNU, GGD Gelderland-Zuid en de Centrumgemeente Nijmegen en wordt mogelijk gemaakt door het programma Geweld hoort nergens thuis van het Rijk en gemeenten.

Het evaluatieverslag kunt u opvragen bij:

Marianne Sprenkels
M msprenkels@ggdgelderlandzuid.nl
T 06 – 10342037

of

Marieke te Plate
M mteplate@ggdgelderlandzuid.nl
T 06 319 488 37