09 mei 2022

Vluchtelingenkind in de klas

Vluchtelingenkinderen hebben vaak veel meegemaakt. Naar school gaan in Nederland biedt hen structuur, uitdaging, spelen met leeftijdgenoten en grip op het leven. Leerkrachten vervullen een belangrijke rol: zij kunnen een vertrouwde omgeving creëren en de kinderen ondersteunen. Op zoek naar praktische tips voor de begeleiding van vluchtelingenkinderen op school? Lees meer.