07 maart 2022

SchoolsOUT start in Beuningen

Op Valentijnsdag is tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beuningen de intentieverklaring voor deelname aan de aanpak van SchoolsOUT ondertekend. Van basisscholen De Hoeven, Montijn en Klavervier waren kinderen, leerkrachten en een directeur naar het gemeentehuis gekomen. Zij doen als eerste scholen van Beuningen mee met SchoolsOUT met als motto: “Op school kun je jezelf zijn en mag je houden van wie je wil!” De scholenkoepel ‘Groeisaam’ ondersteunt de aanpak van harte en ziet het als inspiratie voor andere scholen en leerlingen om hieraan mee te gaan doen.

Kinderburgemeester Quinty de Bruijn en wethouder Hans Driessen tekenden de verklaring namens de gemeente. Ook GGD Gelderland-Zuid, COC regio Nijmegen en DITO (young LGBT+ Nijmegen) ondertekenden, als partners die meewerken aan het vergroten van het draagvlak voor seksuele en genderdiversiteit op de scholen in Beuningen.

Terugkijkend op de geslaagde bijeenkomst zei de wethouder: “Ik ben erg blij met de openheid en de onbevangenheid waarmee over genderdiversiteit wordt gesproken. Als je ruimte geeft aan een ander krijg je zelf ook ruimte!”