29 augustus 2023

Recordaantal scholen aan de slag met gezonde leefstijl 

1805 scholen gaan dit schooljaar aan de slag met een gezonde leefstijl dankzij een stimuleringsregeling van de Gezonde School. Een record! Iris Kummeling (programmamanager Gezonde School): “Door de departementen van VWS en OCW is nog wat extra budget vrijgemaakt. We zijn erg blij dat we daardoor aan wat extra scholen een regeling konden verstrekken. Ik wens scholen die aan de slag gaan veel succes!”