12 mei 2022

Pilot KinderrechtenNU

De pilot KinderrechtenNU is afgerond en geëvalueerd. De resultaten zijn positief: KRNU biedt kinderen de kans om zelf na te denken over wat zij nodig hebben om veilig, gezond en gelukkig op te groeien. Kinderen leren dat zij er niet alleen voor staan en bedenken bij wie zij terecht kunnen als het even niet meer gaat. Gemeenten, onderwijs en de GGD gaan in gesprek om te kijken óf en hoe we KinderrechtenNU verder kunnen implementeren in Gelderland-Zuid. Lees meer.