29 augustus 2023

Merkbaar effect in onderwijs bij deelname regeling relaties en seksualiteit 

Scholen die deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties en seksualiteit merken effect: 92% van de scholen geeft aan te ervaren dat leerlingen respectvoller om zijn gegaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. Ook geeft 38% van de scholen aan dat de sfeer op school verbeterd is en zijn er na het ingaan van de regeling 23% minder incidenten met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag of genderdiscriminatie. Dat blijkt uit een evaluatie van de regeling van het RIVM.

Meer over relaties en seksualiteit op de Gezonde School website.