07 maart 2022

Media Ukkie Dagen (25-3 t/m 1-4 2022)

Van 25-.03 t/m 01-04 vinden de Media Ukkie Dagen plaats. Het thema is ‘swipe, stap, sprong’. Tijdens deze week is er aandacht voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Kinderen komen al in de kleuterklas in aanraking met media zoals het digibord, educatieve apps en boekjes. Hoe zet u als leraar media bewust in om uw les te verrijken? En hoe betrekt u ouders en opvoeders hierbij, zodat ze media ook thuis bewust en veilig gebruiken? Lees meer.