28 januari 2022

KinderrechtenNU in de klas

“De kinderen gingen open als bloemetjes” aldus één van de coaches KinderrechtenNU. In onze regio doen zeven scholen mee aan de pilot KinderrechtenNU. Tijdens deze pilot voeren de Kinderrechtencoaches van de GGD een kringgesprek waarna de klas in groepjes uit elkaar gaat.
Ze bespreken met hulp van een volwassene vragen over lichte (lievelingskleur) en zwaardere (wat heb je nodig om veilig op te groeien) onderwerpen. Voor de pilot is de videoclip Jij hoort erbij gemaakt.

KinderrechtenNU in de klas (KRNU) richt zich op de positieve gezondheid van alle kinderen en legt het fundament bij kinderen om eigen regie te nemen op hun leven en actief deel te nemen aan de maatschappij. En draagt hiermee bij aan de preventie van allerlei problemen. KRNU laat de kinderrechten doorleven, door kinderen de kans te bieden om – onder begeleiding van de JGZ samen met school en andere zorgprofessionals – zelf na te laten denken over wat zij nodig hebben om veilig, gezond en gelukkig op te groeien. Het stimuleert kinderen onderling in gesprek te gaan, over zichzelf te praten, elkaars leefomgeving te verkennen, een eigen mening te vormen en hulp te zoeken als zij dit nodig hebben. Kinderen leren dat zij er niet alleen voor staan en waar zij terecht kunnen als het even niet meer zo goed gaat met ze. Meer over KinderrechtenNU in de klas is te vinden op www.kinderrechtenNU.nl.

KinderrechtenNU sluit voor scholen aan bij het plan Sociale veiligheid en de concretisering van burgerschapsonderwijs.

Dit project is een samenwerking van KinderrechtenNU, GGD Gelderland-Zuid en de Centrumgemeente Nijmegen en wordt mogelijk gemaakt door het programma Geweld hoort nergens thuis van het Rijk en gemeenten.