01 maart 2024

Inschrijven voor regelingen en subsidies

Tot 15 april kunnen scholen zich weer inschrijven voor diverse regelingen van de Gezonde School. Scholen kunnen voor schooljaar ’24-’25 een aanvraag indienen voor:

  • Ondersteuningsaanbod Gezonde School
  • Stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken
  • Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit
  • Stimuleringsbijdragelekker Naar Buiten – Jong Leren eten

Wil je meer informatie over de regelingen? Ga naar de website gezondeschool.nl.