07 februari 2022

Gratis workshops en trainingen voor leerkrachten

Heeft uw lerarenteam behoefte aan deskundigheidsbevordering rondom het thema relaties, seksualiteit en diversiteit? GGD Gelderland-Zuid verzorgt verschillende gratis trainingen. Bijvoorbeeld de teamtraining ‘Lesgeven over relaties en seksualiteit’ en de teamtraining ‘Vlaggensysteem’. Bekijk ons aanbod en neem bij interesse contact op met de Gezondheidsmakelaar School en Jeugd die gekoppeld is aan de school.