07 maart 2022

Extra thema-factsheets Monitor Jeugd 2019

In 2019 (voor de coronatijd) deden alle VO-scholen in onze regio mee aan de Gezondheidsmonitor Jeugd.  Van de gegevens zijn thema-factsheets gemaakt. Interesse in meer info over: bewegen, stress en prestatiedruk, sociale media, gamen? Of specifiek over de jeugd in het Praktijkonderwijs en VSO? De uitkomsten zijn per school verwerkt tot een schoolrapport en met alle scholen gedeeld en besproken. Er is een e-magazine met de regionale uitkomsten gemaakt.  in een e-magazine.

De cijfers zijn nader geanalyseerd en verwerkt tot zes thema-factsheets. De cijfers uit deze factsheets gaan dus over de periode net voor het begin van corona. Maar het is nog steeds het lezen waard. Deze eze verdiepende factsheets de focus leggen op risicogroepen en samenhang met andere gezondheidsaspecten en die zijn grotendeels gelijk gebleven.

Bekijk hier de factsheets:

Factsheet Jongeren en bewegen

Factsheet Stress en prestatiedruk Jeugd

Factsheet Jongeren en Sociale media

Factsheet Jongeren en gamen

Factsheet Jongeren en onveilige woonomgeving

Factsheet Gezondheid jeugd Praktijkonderwijs en VSO