01 februari 2022

Effect muziekonderwijs

Het is bekend dat muziekonderwijs bij kan dragen aan taal-, lees- en rekenprestaties van kinderen. Maar is muziekonderwijs ook effectief om de onderwijsprestaties van kinderen van laagopgeleide ouders te verbeteren? Mogelijk omdat ze in muziek niet de frustratie van hun achterstand ondervinden en minder faalangst ervaren. Lees meer.