21 november 2023

Begrijpen ouders jullie Schoolapp wel?

Bijna alle scholen gebruiken een Schoolapp. Het is een makkelijke manier om ouders en verzorgers van de kinderen te informeren over allerlei zaken op school. Maar… In Nederland heeft 1 op de 9 ouders met minderjarige kinderen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij ook niet goed omgaan met computers en smartphonesDeze ouders en verzorgers vinden het moeilijk om die schoolapp te gebruiken. Zij missen daardoor belangrijke informatie over hun kind(eren) op school.

‘De Schoolapp – Het Spel’ is ontwikkeld om ouders meer bewust te maken van het bestaan van de Schoolapp. En hen het nut en de voordelen van de Schoolsapp te laten ervaren. Het spel is geschikt voor spelers die spreek- en luistervaardigheid hebben vanaf taalniveau A2. En leesvaardigheid vanaf niveau A1.

Basisscholen kunnen het spel inzetten op ouderavonden om een schoolapp te introduceren. Het spel kan ook als verdieping ingezet worden bij (digi)taallessen.  Lees meer informatie over Laaggletterdheid en Wat kan ik als school doen? Zie deze infographic