09 januari 2024

Aan de slag met een moestuin op school?

Wilt u starten met een schoolmoestuin of heeft u een verwilderde schoolmoestuin waar u nieuw leven in wilt blazen? Wij helpen u graag hierbij. Onze adviseurs kunnen stapsgewijs meedenken over alle vragen die er spelen wanneer u een schoolmoestuin wil beginnen. Dat kunnen zowel visievragen als praktische vragen zijn.

Interesse? 

Het adviestraject van Jong Leren Eten Gelderland (JLE) wordt uitgevoerd door een ‘groen handje’, een expert op het gebied van vergroening van schoolpleinen/moestuinieren. Het advies is op maat en sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van de school. Dit kan gaan over de vertaling van een eerste schets naar een concreet groen schoolplein, het praktisch aan de slag gaan met moestuinieren of het bevorderen van participatie van ouders en kinderen en draagkracht creëren voor de vergroening van het schoolplein.