25 augustus 2022

8 t/m 14 september: Week van Lezen en Schrijven

Aanpak laaggeletterdheid: begin bij het begin!

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen, lopen zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden.

Daarom zetten wij ons in voor de gezinsaanpak: een aanpak die zowel ouder als kind kan helpen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • BoekStart: een programma dat jonge kinderen en hun ouders van boeken laat genieten.
  • VoorleesExpress (of: Voorleescorso): een aanpak die zorgt dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen.
  • Bibliotheek op School: voor meer leesplezier op school én thuis.

 

Scholen kunnen op maat worden ondersteund bij de aanpak laaggeletterdheid. Is de website en schoolgids voldoende toegankelijk? Wat zijn signalen van laaggeletterdheid, hoe maak je dit bespreekbaar? Naar wie kan ik doorverwijzen bij vragen?

Alleen Samen kunnen we tot een taalrijke thuisomgeving voor alle kinderen komen!

Wil je meer weten? Of helpen bij de aanpak? Klik hier.