Vallen

Elk jaar valt een derde van de thuiswonende 65- plussers en de helft van de 75-plussers. Gelukkig kun je er zelf veel aan doen om vallen te voorkomen!

Want een val kan vervelende gevolgen hebben:

  • Een gebroken pols of heup betekent lang herstellen.
  • Angst om nog een keer onderuit te gaan.
  • Je blijft misschien vaker binnen en gaat er minder op uit dan je zou willen.
  • Hier geldt dus: ‘Voorkomen is beter dan genezen’!

Je kunt zelf veel doen om vallen te voorkomen

Kracht – en balansoefeningen  zijn belangrijk om vallen te voorkomen. Door genoeg te bewegen en door oefeningen blijft je sterk en krachtig.

  • Beweeg iedere dag 30 minuten;
  • Doe 2x per week spier- en botversterkende activiteiten;
  • Doe regelmatig balansoefeningen.

Bekijk hier meer informatie over bewegen op onze website.

Gezond eten zorgt voor sterke spieren en botten. Vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 hebben extra vitamine D nodig. Vitamine D helpt om botten sterk te houden. Het  heeft ook een gunstig effect op spieren. Daardoor wordt de kans op vallen minder. Bekijk hier meer informatie over vitamine D.

Pas gevaarlijke en onveilige situaties in huis aan en kijk deze aan als dat mogelijk is.
Bekijk hier meer informatie over wonen.

Valrisico

  • Heb je moeite met bewegen, lopen of balans houden?
  • Ben je bezorgd om te vallen?
  • ben je de afgelopen 12 maanden gevallen?

Beantwoord je een van deze vragen met JA? Dan heb je een verhoogd risico op vallen. Denk eens na over een valtraining.

Valtraining

Bij een valtraining werk je aan evenwicht, kracht en loopvaardigheid om vallen te voorkomen. En leer je hoe je veiliger kunt vallen.

In de hele regio Gelderland-Zuid worden valtrainingen en andere activiteiten gegeven om een val te voorkómen. Informeer bij je huisarts, fysiotherapeut, ouderenadviseur, wijkverpleegkundige of zoek zelf op internet.

Video: Tips om niet te vallen

Video: Voorkom vallen, blijf in beweging!

Meer informatie

Maak uw huis minder gevaarlijk

Bekijk de tips voor een veilig huis op www.langerthuisnijmegen.nl. Een woonadviseur van Sterker denkt gratis mee om je huis veiliger te maken. Bel 088 – 00 17 121 (werkdagen van 9.00 – 12.30 uur).