Extra aandacht voor jouw kind

Jouw kind zit op een kindercentrum. Daar krijgt hij/zij de zorg en aandacht die het nodig heeft. In Nijmegen gaat die aandacht nog een stukje verder, dankzij ‘Kijk op kleintjes’. Als er iets opvalt aan de ontwikkeling van jouw kind, bespreken wij dit met je en zo nodig ook met andere professionals. Zo willen wij ontwikkelingsproblemen in een later stadium vóór zijn. In deze folder lees je er meer over.

Aandacht van de pedagogisch medewerker

Soms gedraagt een kind zich al een tijdje opvallend; daar is altijd een goede reden voor. De pedagogisch medewerker van het kindercentrum probeert dan te achterhalen wat dit gedrag veroorzaakt. Heeft het te maken met de thuissituatie? Of met het wennen aan de nieuwe groep? Soms is er geen duidelijke reden. Als de pedagogisch medewerker twijfels heeft over de ontwikkeling van jouw kind, zal hij/zij dit altijd met je bespreken.

Zorgcoördinator als verbindende schakel

Als ouder kun je natuurlijk zelf ook jouw twijfels en vragen hebben over de ontwikkeling van jouw kind. De pedagogisch medewerker helpt je dan om de juiste hulp te vinden. Dit kan de arts of sociaalverpleegkundige van de GGD zijn; vaak kent deze jouw kind al via het consultatiebureau. Of zij schakelt de zorgcoördinator van Kijk op kleintjes in, die ook aan de GGD is verbonden. De zorgcoördinator ondersteunt medewerkers van kindercentra in de gemeente Nijmegen.

Begeleiding van medewerkers kindercentra

Zorgcoördinatoren van Kijk op kleintjes zetten zich in voor alle Nijmeegse kinderen van 0 tot 4 jaar. Zij bezoeken de gemeentelijke kindercentra en voeren overleg met de pedagogisch medewerkers over kinderen. Bij deze besprekingen blijft het kind voor de zorgcoördinator anoniem, tenzij met de ouders anders wordt afgesproken. De medewerker van het kindercentrum krijgt van de zorgcoördinator praktische adviezen voor het omgaan en stimuleren van kinderen.

Advies op maat voor ouders

Als je het goedvindt, komt de zorgcoördinator jouw kind observeren op de kinderopvang. De zorgcoördinator maakt van de bevindingen meestal een verslag en adviseert over de hulp die jouw kind nodig heeft. Voor de registratie maakt zij gebruik van het digitaal dossier van uw kind, dat ook op het consultatiebureau gebruikt wordt. De zorgcoördinator bespreekt de uitkomsten met je, de pedagogisch medewerker en eventueel het consultatiebureau. Voorop staat dat je als ouder zich in het advies kunt vinden.

Zorgcoördinatoren Kijk op kleintjes