Uit gegevens van GGD GHOR Nederland blijkt dat het voorkomt dat een gastouder of een beroepskracht een vals diploma gebruikt om te voldoen aan de kwalificatie-eis. Denk naast een vals diploma ook aan getuigschriften (bijvoorbeeld taalniveau 3F of EHBO), aan bewijs van EVC (gastouders afgegeven voor 2012) of gelijkstelling (FCB).   Hoe kunt u de […]

Meer lezen

Onze Jeugdgezondheidszorg gaat dit jaar starten met een vaccinatie tegen het Rotavirus. Alle kinderen geboren vanaf 1-1-2024 komen hiervoor in aanmerking. Baby’s krijgen de vaccinatie als ze 2 en 3 maanden oud zijn.  Het is een levend, verzwakt vaccin. Let daarom goed op uw handhygiëne bij het verzorgen van baby’s die gevaccineerd zijn.  Het Rotavirus […]

Meer lezen

Op 1 januari zijn er twee eisen aan de Wet Kinderopvang toegevoegd. De Meld- Overleg en Aangifteplicht(MOA) en Meertalige kinderopvang. Iedereen die in de kinderopvang werkt, moet kennis hebben van de MOA. En deze kunnen opzoeken indien nodig.   De MOA is niet nieuw. Het is een onderdeel van de Meldcode Kindermishandeling. De reden dat de […]

Meer lezen