13 september 2022

Puzzelen om Joelle op de juiste plek te krijgen

‘Ik ben in mijn werk veel aan het puzzelen’ zegt Janneke Top, medewerker Centrale Toegang. ‘Onze GGD beoordeelt voor de gemeenten in Gelderland-Zuid de toegang tot beschermd wonen. Beschermd wonen is een voorziening voor mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek.’

Twee jaar geleden moest de indicatie voor Joelle, een jonge vrouw van 24 jaar, verlengd worden. Ze woonde 5 jaar in een beschermd wonen locatie met intensieve begeleiding. Joelle had een eetstoornis met daaronder liggende psychische problematiek. Behandeling kwam telkens niet goed van de grond omdat Joelle zich er niet echt voor inzette. Ze heeft haar ouders jong verloren en geen netwerk om op terug te vallen.

Janneke: ‘Beschermd wonen is tijdelijk. Het is erop gericht om iemand vaardigheden aan te leren en in zijn/haar kracht te krijgen om op termijn weer zelfstandig te gaan wonen. Ik wilde weten waarom dit bij Joelle niet lukte. Door zomaar de indicatie te verlengen deed ik haar tekort vond ik. ‘

‘Ik voerde gesprekken met Joelle, met haar behandelaar en de organisatie waar ze woonde. We zagen dat Joelle stil stond in haar ontwikkeling en dat de woonvoorziening vastliep in bepaalde patronen met haar. We wilden dit doorbreken door Joelle meer regie te gaan geven over haar leven.’ Want zegt Janneke: ‘Joelle wilde zelf, net zoals haar leeftijdsgenoten, een normaal leven met een baan, een eigen huis en vrienden.’

We spraken af dat ik voorwaarden ging stellen aan het beschermd wonen. De indicatie werd nog een keer voor 6 maanden verlengd met als voorwaarde dat Joelle zich zou inzetten voor behandeling. Dit zette Joelle tot nadenken. Wat wil ik met mijn leven? En wat moet ik daarvoor doen? Er werd haar een nieuw passend behandeltraject aangeboden, met daarbij de afspraak dat ze deze keer niet mocht afhaken.  De beschermd wonen organisatie beloofde, als haar ontwikkeling goed zou gaan, Joelle voor te dragen voor bijzondere woonbemiddeling (WBB) waarbij ze een zelfstandige woning met begeleiding krijgt.

Joelle kreeg hierdoor zelfvertrouwen en zag een toekomst voor zich. Ze is hard aan zichzelf gaan werken. Op dit moment woont ze in haar eigen huis en is ze aan het werk. Ze heeft nog een indicatie voor Beschermd Thuis. Hierdoor kan ze gebruik blijven maken van de 24uurs beschikbaarheid en kan ze aanhaken bij de groepsmomenten van de beschermd wonen locatie.

Janneke: ‘We hebben met elkaar mogelijkheden in Joelle gezien en haar kansen gegeven. Er is een puzzel gelegd die aansloot bij haar mogelijkheden. Hoe mooi dat het haar gelukt is om deze kansen te grijpen’.